Disclaimer

Copyright

KMDC (Kamperen Met De Caravan) is zowel juridisch als economisch eigenaar van de website kamperenmetdecaravan.nl inclusief het voor kamperenmetdecaravan.nl ontworpen logo en de huisstijl en met uitzondering van de content van andere eigenaren.

Door de webpagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer. Kamperenmetdecaravan.nl zal de inhoud van de webpagina regelmatig aanvullen en/of actualiseren. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Kamperenmetdecaravan.nl verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Kamperenmetdecaravan.nll is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. Kamperenmetdecaravan.nl mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment veranderen of beëindigen. Kamperenmetdecaravan.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Aansprakelijkheid

Je bent zelf verantwoordelijk voor al hetgeen je vanuit de webpagina verzendt. Kamperenmetdecaravan.nl behoudt zich het recht voor om de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Kamperenmetdecaravan.nl de toegang tot de webpagina monitoren.

Auteursrecht

Het is de gebruiker niet toegestaan de auteursrechtelijk / privacy beschermde onderdelen in/op Kamperenmetdecaravan.nl openbaar te maken of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande toestemming van kamperenmetdecaravan.nl. Het is de gebruiker alleen toegestaan kamperenmetdecaravan.nl voor eigen gebruik te raadplegen. Niets uit deze artikelen mag worden verveelvoudigd – met uitzondering van de uitvoermogelijkheden voor eigen gebruik binnen de site-, opgeslagen in een gegevensbestand gewijzigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van caravantekoop.nl.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Kamperenmetdecaravan.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of enig opzicht verband houdt met het gebruik van kamperenmetdecaravan.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om kamperenmetdecaravan.nl onderdelen daarvan te kunnen raadplegen.

Kamperenmetdecaravan.nl is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van kamperenmetdecaravan.nll is verkregen.